Skriv ut Legg til bokmerke

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 0  
Antall menn 0 (0%)  
Antall kvinner 0 (0%)  
Antall ukjent kjønn 0 (0%)  
Antall nålevende 0  
Antall familier 0  
Antall unike etternavn 0  
Antall Bilder 0  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 0  
Antall kildehenvisninger 0  
Gjennomsnittlig levetid1 0 år, 0 dager  
Tidligste fødselsdato (  

 Lengstlevende1   Alder 


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.