1890 of Denmark, Ålborg, Budolfi, Doktorens Gyde 3Kildeinformasjon