Notater


Treff 2,051 til 2,100 av 2,376

      «Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 48» Neste»

   Notater   Linket til 
2051 Marthe f. 1793 trolig ugift, hadde minst 4 uekte barn.
Hans f. 1817 (Jens Larsen Fjulsrud)
Iver f. 1824 (Ole Torsteinsen Borgen)
Inger Marie f. 1832 (Erik Pedersen Fjeld)
Lars f. og d. 1837 (Kolsteen Hansen , Aker) 
Madsdatter, Marthe (I5504)
 
2052 Marthea var fattiglem når hun døde Larsdatter, Mathea (I4317)
 
2053 Martheas faddere ved dåpen var:
Marthea Jacobsdatter, Kogstad, Anne Dorthea Hermansd. Aamodt, Gudbrand Jacobsen Kogstad, Jens Olsen Kogstad og Nils Hermansen Aamodt. 
Jensdatter, Marthea (I231)
 
2054 Martin Johnson m 23 f
Mary Johnson f 23 W
Otto Johnson m 6/12 Nov W
Alle i Lessor, Shawano 1880
 
Familie F269
 
2055 Martin Pedersen av Legvold Skedsmo, Martha Jacobsd. ibid., Karl Jensen ib., Therese Andersen Kløfta og Thorvald Andersen ib. Kogstad, Josefine (I4298)
 
2056 Martin var iflg.folketellingen for 1905 "på reise fra Aalborg til Fredrikshald". Mathisen, Martin Efraim (I5119)
 
2057 Martin var tjener hos Sam Oleson.

Obituary:
Martin Larsen, 97, Dickenson, N.D., died at Dickenson. He was born April 26, 1880 in the Town of Lessor, the son of the late Mr.& Mrs. Lars Larson.
He married Mattie Johnson in Lessor in 1905. He owned & operated a cheese factory in Advance for several years, before moving to Pulaski, where he was employed by Kraft Cheese Co., as a buyer. His wife preceded him in death in 1947,, and he married May Cale in Illinois in 1952 She preceded him in death on Sept. 11, 1974. He moved to North Dakota in 1974...
Survivors include one son, Dr. James, Dickenson, N.D, three grandchildren, Kimberly, Barbara & James, & one brother, Oscar, Los Angeles Cal.
Two sons, five sisters, and three brothers preceded him in death. 
Larsen, Martin (I531)
 
2058 Massi var ugift i 1801-tellingen. Hun tiener foræltrene. Knudsdatter, Massi (I346)
 
2059 Mathea flytter med sin tante og onkel, Ole Nilsen og Aasle Jakobsdtr
1. Mai 1884 Til Sandbækken, Høgslund i Skedsmo
Utflytningsattest datert 6.03.1888
 
Olsdatter, Mathea (I3994)
 
2060 Mathilde ble døpt ved Arbeidsanstaltens sykehus og fattighus i Oslo. Faddere ved dåpen var Gangkone Marie Svendsen, Christian Svendsen, Anethe Larsen.

 
Olsdatter, Mathilde (I2806)
 
2061 Mathis døde i ung alder, år ikke oppgitt. Madsen, Mathis (I2161)
 
2062 Matias RASMUSSEN Sex:
-------------------------------------------------------------------------- ------
Event(s): Birth: 1834
-------------------------------------------------------------------------- ------
Parents: Father: Rasmus ChristopherSEN
-------------------------------------------------------------------------- ------
Marriage: Spouse: Karen Frederikke SORENSDR
Marriage: 09 Jul 1886 Place: Ramnes, Vestfold, Norway
-------------------------------------------------------------------------- ------
Notes:
Husband previously married
Additional data in original record
-------------------------------------------------------------------------- ------
Source Information:
Batch Number: M423822
Source Dates: 1883 - 1896
Film or Fiche Number: 278242
Collection Details: Vivestad; Den Norske Kirke

Karen Frederikke SORENSDR Sex:
-------------------------------------------------------------------------- ------
Event(s): Birth: 1854
-------------------------------------------------------------------------- ------
Parents: Father: Soren OLSEN
-------------------------------------------------------------------------- ------
Marriage: Spouse: Matias RASMUSSEN
Marriage: 09 Jul 1886 Place: Ramnes, Vestfold, Norway
-------------------------------------------------------------------------- ------
Notes: Additional data in original record
-------------------------------------------------------------------------- ------
Source Information:
Batch Number: M423822
Source Dates: 1883 - 1896
Film or Fiche Number: 278242
Collection Details: Vivestad; Den Norske Kirke 
Jahre, Mathias Rasmussen (I2010)
 
2063 Max Kirste \endash utdypning (NBL-artikkel)

Forfatter: Egil Tveterås

Max Kirste, Max Richard Kirste, født 7. juni 1873, fødested Altenburg i Sachsen-Altenburg (nå Thüringen), Tyskland, død 14. mai 1948, dødssted Bærum, Akershus. Tyskfødt boktrykker. Foreldre: Bestyrer i spedisjonsfirma Hermann Kirste (1844\endash 87) og Auguste Taubert (1840\endash 1921). Gift 1) 1900 med telegrafist Agnes Hansen (14.9.1876\endash 3.11.1921), datter av handelsfullmektig Johan Hansen (1839\endash 1908) og Julie Augusta Christoffersen (1852\endash 1914); 2) 1924 med Gullow Benedicte Gulbrandsen (14.12.1897\endash 23.11.1971), datter av Herbrand Gulbrandsen (1872\endash 1928) og Agnes Nathalie Nilsen (1869\endash 1925).

Knapt noen annen norsk boktrykker har vist slik kjærlighet og slikt allsidig engasjement for sitt fag som Max Kirste.

Kirste vokste opp i residensbyen Altenburg (som bl.a. er kjent for sin tradisjonsrike produksjon av spillkort) og begynte i setterlære i Piererische Hofbuchdrückerei der. Etter avsluttet læretid 1893 reiste han utenlands og arbeidet i Østerrike, Sveits og Frankrike i noen år. 1897 kom han til Kristiania og fikk arbeid hos Fabritius & Sønner, men flyttet samme år over til Centraltrykkeriet som første aksidenssetter, og han var sjeffaktor der 1900\endash 08. Kirste fikk norsk svennebrev 1907 og tok borgerbrev som boktrykker 1908 og som bokbinder 1913. Han ble norsk statsborger 1904.

1908 startet Kirste eget trykkeri sammen med en maskinfaktor i Centraltrykkeriet, Hermann Sieberth, som også var født og utdannet i Tyskland. Kompaniskapet i Kirste & Sieberth Bog- & Kunsttrykkeri varte i 10 år, deretter ble Kirste eneinnehaver i Kirstes Bog- og Kunsttrykkeri. Trykkeriet holdt først til i Centraltrykkeriets gård i Tollbugata, men flyttet senere til Stensberggata og til Munchs gate. Tre av Kirstes sønner gikk inn i firmaet 1942 og førte de rike tradisjonene videre, helt til firmaet ble solgt 1973 og nedlagt 1974.

Kirstes Boktrykkeri ble tidlig kjent for fremragende kvalitet og høy kunstnerisk standard. Det leverte en rekke praktverker om kunst og kunstindustri, særlig i flerfargetrykk.

I Tyskland hadde Kirste hatt en av typografiens mestere, Albin Maria Watzulik, som lærer, og han gjorde ære på mesteren. I sitt nye hjemland gjorde han seg tidlig gjeldende. Han fikk flere medaljer for sine produkter, bl.a. sølvmedalje på verdensutstillingen i Paris 1900 og gullmedalje ved jubileumsutstillingen på Frogner i Kristiania 1914. Hans typografiske uttrykksmåte bygde på europeiske strømninger, som han først ble kjent med i sine vandreår. Senere ble han bl.a. inspirert av jugendstil og Bauhaus. Kirste var ikke bare en uvanlig dyktig og bredt orientert fagmann, men også aktiv som foredragsholder og skribent, ivrig talsmann for sitt fag og høyt verdsatt organisasjonsmann.

En av Kirstes hovedinteresser var opplæring innenfor grafiske fag. Ellers var han ivrig friluftsmann og hagedyrker. 1901 var han en av stifterne av Kristiania Faktorforening, og frem til 1908 hadde han flere styreverv. Som håndverksmester tok han del i Kristiania Boktrykkerforenings styre- og komitéarbeid og var formann 1919\endash 20. I en årrekke var han formann i fagskoleutvalget, var med i Svenneprøvenevnden, i flere tarifforhandlingskomiteer og beregningskomiteer, og representerte en rekke ganger Den norske Boktrykkerforening internasjonalt. Han var bl.a. medlem i Nordisk boktrykkerråd.

Kirste arbeidet ivrig for å heve den tekniske standard i sitt fag og for å høyne bokkulturen. Han var aktiv i det internasjonale fagmiljø og formidlet med stor glede sin innsikt i Norge og nabolandene. Han bidrog hyppig i fagpressen og skrev og utgav en rekke bøker, bl.a. håndbøker og yrkeslære for settere, lærebok i kalkulasjon og den bredt orienterende Trykksakboken.
Verker

* Bibliografi i A. C. Melhus: Boktrykkeren som forfatter. Fortegnelse over Max Rich. Kirstes skrifter 1902\endash 43, 1943

Et utvalg
* Håndbok for unge settere, 2 bd., 1929\endash 35
* Yrkeslære for settere, 1938 (3. utg. ved T. Andersen og K. Anderberg, 1965)
* Hvorledes beregnes trykksaker?, 1940 (2. utg. Kalkulasjonsboken, 1946)
* Trykksakboken. Skrift, trykkmetoder, klisjéer, bokbinderarbeid, papir, 1943

Kilder og litteratur

* Nordisk grafisk tidsskrift 1917 s. 36, 1923 s. 48, 1933 s. 53, 1937 s. 56 og 1938 s. 68
* biografi i Norges håndverkere, Stavanger 1938
* HEH 1948
* nekrologer i Norsk grafisk tidsskrift 1948, s. 85, Dagbl. 14.5.1948 og Aftenp. 15.5.1948
* opplysninger fra Kirstes sønn Arnstein Kirste 2001

 
Kirste, Max Richard (I5415)
 
2064 Medlemsnr 05572 i DIS-Norge
«tab»Endringsdato: 2010-06-05 00:00:00
Petter F. Vennemoe «tab»Epost: vennemoe@online.no
Ingeborg Ingevoldsdatter, Hoff Ingevolds.
Ingeborg Ingevoldsdatter, Hoff Ingevolds.
1761 f. Aker, Akershus Google kart
Gift m.
Partner e.l. «tab»Erik Amundsen, Hoff
1751 f. Aker, Akershus Google kart
Christine Eriksdatter, Hoff
1797 f. Aker, Akershus Google kart

1801:
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058216002011 
Eriksen, Ingevold (I6009)
 
2065 Mens enken Anne Jensdatter brukte Rolstad oppstod en grensetvist mellom Rolstad og Tomter og Hvam i Nes. Hvam og Tomter hørte i lange tider sammen.

Av tingbøkene sees det, at denne saken sto på i flere år. Men selve befaringen av grensen foregikk imidlertid i årene 1758-1759. Det fortelles at det også ble opptatt et situasjonskart, hvilket arbeide kostet 30 rdlr. Den gamle grensen som var fastsatt i 1712, altså nær 50 år tidligere, gikk fra en stor stein, den såkalte "Tolvsten" som ligger oppe på høyden av fjellet, og fortsatte til en bukt av tjernet, det såkalte Hvamstjern. Oppsitterne på Hvam og Rolstad beskyldte gjensidig hverandre for å ha gått over den tidligere fastsatte grensen.

Det ble også ymtet om at den nevnte grensestein av Nesbuene skulle være flyttet eller forrykket. "Tolvstenen" som ennå ligger der og har samme navn som før, danner et grensepunkt på dette sted mellom 4 eiendommer, nemlig Tomter, Hvam, og Bøler i Nes, samt Rolstad i Ullensaker. Den er rundaktig vel 1 meter høy og henimot 1,30 meter bred. Den ligger riktignok løs men den er allikevel på grunn av sin svære tyngde ikke så lett å flytte. Under befaringen ble det også av enkelte fremholdt at ikke 10-12 mann kunne flytte den. Men eieren av Hvam, Helle Holter, sa at han gjerne skulle vedder 10 dukater på at han og hans svoger løitnant Ingier skulle flytte den alene. Dette kunststykket utførte de virkelig også, etter hva vitnene forklarte.

Men noen egentlig flytting var det nok ikke tale om, de hadde vist bare dreiet litt på den. Og det står også i den avsagte dom, at beskyldningen mot Løitnant Ingier for stenens dreielse, eller forrykning, mortifiseres, da det av vitnene er godtgjort at stenens dreielse ikke var gjort for å forville (forandre grensen) ellers gikk dommen i Rolstads favør.
 
Jensdatter, Anne (I2544)
 
2066 Mette Gjertsen har følgende tese rundt Sættrang-navnet:
Foreldrene til Carl er Anne Margrethe Svendsdatter(f 1853 d e 1900) og Christian Christensen(f 1855- d 1878). Etter det jeg kjenner til har ikke foreldrene noe tilknytning til Sætrang-plassen. Men så dør Christian i 1878, og moren Anne Margrete gifter seg på nytt. Anne Margrethe gifter seg med enkemann Peder Christensen. Og det er altså her Sætrang-navnet kommer inn. Peder har husmannskontrakt på Sætrang, og Anne flytter selvsagt dit med barna Carl og Karen Silia. Carl og Karen Silia får også en halvsøster Svend Pedersen som ble født i 1888. Samtidig får de flere stesøsken.

Og derfor tar både Anne Margrethe og hennes tidligere barn (bla. Carl) navnet Sætrang
i 1900.
 
Christiansen Sætrang, Carl (I3155)
 
2067 Mikkel emigrerte med ungene
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=34&filnamn=EMIOSLO&gardpostnr=64577&merk=64577#ovre

hvor var Margit? 
Herbrandsen, Mikkel (I4459)
 
2068 Moren var 33 år når Hans ble født. Fadderne var Bonden Anders Olsson og hans hustru Ingeborg Jonsdotter i Sør-Naverstad. Peterson, Hans (I2106)
 
2069 Må sjekkes nærmere på SAK.
 
Paulsdatter, Eli (I3560)
 
2070 Naar og af hvem Angivelsen er Skeet: Gjordemoder Gjerstrøm? 27 Septbr 1853
 
Carlsen, Udøpt (I2350)
 
2071 Name: Elmer Hecker
SSN: 388-18-3960
Last Residence: 54499 Wittenberg, Shawano, Wisconsin, United States of America
Born: 19 May 1890
Last Benefit: 54409 Antigo, Langlade, Wisconsin, United States of America
Died: Apr 1981
State (Year) SSN issued: Wisconsin (Before 1951 ) 
Hecker, Elmer (I3903)
 
2072 Name: «tab»Charles Halvorsen
Home in 1920: «tab»Brooklyn Assembly District 9, Kings, New York
Age: «tab»31 years
Estimated birth year: «tab»abt 1889
Birthplace: «tab»Norway
Relation to Head of House: «tab»Head
Spouse's name: «tab»Astred
Father's Birth Place: «tab»Norway
Mother's Birth Place: «tab»Norway
Marital Status: «tab»Married
Race: «tab»White
Sex: «tab»Male
Home owned: «tab»Rent
Year of Immigration: «tab»1889
Able to read: «tab»Yes
Able to Write: «tab»Yes
Image: «tab»50
Neighbors: «tab»View others on page
Household Members: «tab»
Name «tab»Age
Charles Halvorsen «tab»31
Astred Halvorsen «tab»31
«tab»
View
Original
Record

View original image
 
Familie F1283
 
2073 Name: «tab»Christian C Christiansen
Father's Surname: «tab»Christiansen
Death Date: «tab»8 May 1994
Death Place: «tab»Branford, New Haven, Connecticut
Age: «tab»90 Years
Birth Place: «tab»999, Norway
Birth Date: «tab»4 Jun 1903
Marital Status: «tab»Married
Spouse: «tab»Mary
State File #: «tab»10104
Occupation: «tab»RET PRESIDENT
Industry: «tab»CONTINENTAL WIRE CO
Education: «tab»Primary/Secondary
Residence : «tab»Guilford, New Haven, Connecticut
Address: «tab»9 Grove Hill Rd
Gender: «tab»Male
Race: «tab»White
Hispanic Origin: «tab»No 
Christiansen, Christian Carl (I1742)
 
2074 Name: Adam Ingolf Willmann Sorensen
Gender: Male
Christening date: 16 Sep 1865
Christening place: , KONGSBERG, BUSKERUD, NORWAY
Residence: Kongsberg, Buskerud, Norway
Birth date: 20 Aug 1865
Birthplace:
Death date:
Name note:
Race or color (expanded):
Father's name: Soren Halvorsen
Father's birthplace:
Father's age:
Mother's name: Marte Kirstine Adamsdr
Mother's birthplace:
Mother's age:
Paternal grandfather's name:
Paternal grandmother's name:
Maternal grandfather's name:
Maternal grandmother's name:
Batch number: C42859-7
Date range:
Record group: Norway-EASy
Film number: 123986
Collection: Norway Baptisms 1700-1900
 
Halvorsen Brua, Søren (I5146)
 
2075 Name: «tab»Eulas Edgar Reagan
Service Info.: «tab»EL3/C US NAVY WORLD WAR I
Birth Date: «tab»4 Dec 1896
Death Date: «tab»4 Feb 1964
Service Start Date: «tab»4 May 1917
Interment Date: «tab»7 Feb 1964
Cemetery: «tab»Ft. Gibson National Cemetery
Cemetery Address: «tab»1423 Cemetery Road Fort Gibson, OK 74434
Buried At: «tab»Section 7 Site 342
Source Information:
National Cemetery Administration. U.S. Veterans Gravesites, ca.1775-2006 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006.
Original data: National Cemetery Administration. Nationwide Gravesite Locator 
Reagan, Eulas Edgar (I1460)
 
2076 Name: «tab»George Wm. Pedersen
Birth Date: «tab»7 Jan 1904
Birth Place: «tab»Oslo, Norway
Death Date: «tab»6 Nov 1925
Death Place: «tab»Chicago, Cook, Illinois
Burial Date: «tab»10 Nov 1925
Cemetery Name: «tab»Oakwoods
Death Age: «tab»21
Occupation: «tab»Laborer
Race: «tab»White
Marital Status: «tab»S
Gender: «tab»Male
Street Address: «tab»7310 Woodlawn Ave.
Father Name: «tab»Otlo W. Pedersen
Father Birth Place: «tab»Oslo, Norway
Mother Name: «tab»Gilborg Hansen
Mother Birth Place: «tab»Oslo, Norway
FHL Film Number: «tab»1877727 
Pedersen, Georg Vilhelm (I5823)
 
2077 Nationen 5.11.1964 sto å lese:
Gårdbruker Kristoffer Myhrer, Vestheim, Leirsund St. fyller 8. november 70 år. Han er eldstemann i en stor søskenflokk, oppvokst på farsgarden Myrer i Sørum, som nå har vært slektsgård i flere ætteledd siden Kristoffer O. Myhrer kjøpte den.
Kristoffer drev den i mange år, til han for 15 år siden solgte den til broren Sigurd. Kristoffer, som er ugift, flyttet da til Leirsund sammen med sin søster Bergljot. men for et par år siden flyttet de tilbake, så vidt over herredsgrensen til hans nybygde våning Vestheim på tomt av gårdens sør-vestre hjørne. Kristoffer Myhrer er av den gamle skole: nøysom. Aldri et nedsettende ord om noen fra hans munn. Nå til helgen blir han nok hedret som den hedersmann han er. -TL. 
Andreassen Myhrer, Kristoffer (I18)
 
2078 Naverstad c3 55864 Vigde:
29. december Dragon og Ankoman Sven Käck på Kasen og Karin Jonsd i ?? 
Mattison Käck, Sven (I1131)
 
2079 Naverstad c:4 s71 Ekteskap:
6. januari 1786 Anders Andersson i Käxeröd och igan Kerstin Gullbrandsdotter från Sågermarken. Charta 4B?
 
Familie F337
 
2080 Navnet Willads har gjennom kildene hatt mange forskjellige stavemåter. Jeg har valgt å legge meg på Willads.

I dåpsboken heter han Willaz, i bygdeboken for Sirdal Velas, 
Børrildsen, Willads (I5667)
 
2081 Nicolaj Feldbereders barn Johansen, Svend (I4731)
 
2082 Niels ble døpt 12. søndag e. Trin. Faddere var Guri Trøgsel, Hellena Sundvold, Nils Røsseg. Tangen, Nils Trøgsle og Marte Sundvold. Andersen, Niels (I3553)
 
2083 Niels døde 2/3 år gml. Rolvsen, Niels (I2764)
 
2084 Niels Paulsen ble 40 år gammel.
 
Poulsen, Niels (I594)
 
2085 Nils døde på Sindsygehuset.

Nils var enkemann da han giftet seg med Anne Sophie i 1854. 
Johnsen, Nils (I352)
 
2086 Nils Svendsen er funnet første gang nevnt ca 1612. Som vitne ved en tingsak sier han selv at han er f. på Elstad. Han har bruket Øvre Oppen sannsynligvis helt til begynnelsen av 1660årene.

Han levde enda i 1661, da han ble tiltalt av naboen Jens Borgen, fordi han, sammen med Trond Nedre Oppen, uten lov og dom "hadde nederbrutt Jens Borgens sæter".

Nils Oppens hustru kjennes ikke. 
Svendsen, Nils (I984)
 
2087 Nils var den første selveieren i Danmark. Da han i 1778 ble gift med Eli Paulsdatter Trøgsle var han bosatt på Vik. De bodde i Trøgsle ved Sundvollen da deres første barn ble født i 1779, men fra 1781 var de husmannsfolk ved Langebru på Sørumsmoen, og i 1792 i Jomfruland under Stein.

Danmark lå ute på de flate åkrene nord for dagens Seltevei, på grensa mot Stein. Danmark er trolig et oppkallingsnavn, det flate jordet ble sammenliknet med det flate landet. Danmark var plass under den delen av Vestre sørum som tilhørte Bjørnstadfamilien, inntil den ble fraskilt og solgt i 1799.

 
Familie F1018
 
2088 Nils var hjemmedøpt. Fadderne ved dåpen var: Jørgine Næs, ??, Anne Nilsdatter Bye, Ole Olsen Næs og faderen. Johannesen, Nils (I1923)
 
2089 Norsk Sjøfartsmuseum har 2 stk malerier av Edvard Otto Rossing Skari.

Edvard Skari (1837-1903):
Kystlandskap med galeas. Oljemaleri.
Marinefregatt ved Kronborg Slott. Oljemaleri.

Oslo SKifterett, Dødsfalls prot. Avd. II C 2
no. 1683
Anm. 19.12.1903 Skifte 33/1917
;arome,aøer Edvard Otto Rosing Skari, 66 aar gml. døde i gaar i Kampens gate 7
Efterlater Hustru Randine Skari og 4 myndige børn. Hvoraf et i Amerika, hvilket er tilskrevet.

 
Rossing Skari, Edvard Otto (I3931)
 
2090 notat fra Inger Falch-Jacobsen. Fester for gravstedet: Ingunn Steen Rønaas, Stensrud, 2044 Frogner i Sørum. Barnebarnet Finn Andersen husker Julius.

 
Fauglid, Julius Olsen (I3938)
 
2091 Notat i anm. feltet er vond å lese.
 
Familie F389
 
2092 Notater om boligen de bodde i i 1910 Avaldsnæsgate 54
ID: «tab»lf01036615035392 «tab»
Antall tilstedeværende personer: 8
Leilighetsnummer: «tab»01
Antall hjemmehørende personer: 7
Beliggenhet: forhus
Etasje: «tab»1 «tab»
Antall kjøkkener: 1/2
Husleie: «tab»kr. 180,00 pr. aar «tab»
Antall badeværelser: n
Antall værelser i etasjene: 2 «tab»
Antall personer i etasjene: 6-2
 
Familie F1715
 
2093 Note ved konfirmasjon: «tab»Note: attest til ægteskab 7/3-97
 
Hansen Heni, Gulbrand (I1163)
 
2094 Notis i Aftenposten 3.5.1972:
Pensjonist Olaf Karsten Ruud ble begravet i går fra Nordre Gravlunds kapell. Res. Kap. Gudmund Dueland, Grønland krk.forrettet. Fremst på kisten lå krans fra barn og svigerbarn. 
Ruud, Olaf Karsten (I20)
 
2095 nr. 29 qkj., 30 juni, begravet enkefru Marthe Olsdatter Sørum 58 aar gammel. Olsdatter, Marte (I412)
 
2096 Når bygdeboka for Nannestad kom ut i 1964 var Marie bruker på Nordgarn Døli. Holum, Marie Karoline (I740)
 
2097 Når hans stod til komfirmasjon, bodde han på Lystadeie. her sto det at han var født på Olstadeie. Han fikk meget godt i karakter av presten,.

Hans var Politikonstabel.
Kilde: Kirkebok, Ullensaker, Mini I 16, s 233 
Christophersen Dahl, Hans Laurits (I315)
 
2098 Når Kari døde var hun 76 år gammel Olsdatter, Kari (I643)
 
2099 Når Oline døde, bodde familien i Heimdalsgata 38 Nilsdatter Haugen, Oline Augusta (I537)
 
2100 når sønnen Christopher giftet seg i 1844 er Halvor notert i kirkeboken som avdød føderådsmann på Fjeldstad Holmen. Larsen, Halvor (I4327)
 

      «Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 48» Neste»