Notater


Treff 201 til 250 av 2,081

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 42» Neste»

   Notater   Linket til 
201 Anna Amundsdatter var s?skenbarn av Ola Eriksen, vestigarn Aamodt.
Ola Eriksen s 208 bII, s?nn av Erik Knutsen. 
Amundsdatter, Anna (I184)
 
202 Anna Dorothea flyttet fra Skee til Str?mstad 1.9.1865.

Anna Dorothea var 30 ?ar 7 m?an n?ar hun d?de. 
Karlsdotter, Anna Dorthea (I1367)
 
203 Anna Lisa (Lovisa) d?de i Skee iflg kirkeboken. Hun var 60 ?ar, 5 mnd og 2 dager gammel. Hun var enke, og bodde i 1. Rote, No. 30c Michaelsdotter, Anna Lisa (I358)
 
204 Anna Lisas faddere var:
Hans Olsson i -?angen
Mathis Hansson i
Cahthrina
Gunilla Olsdotter 
Michaelsdotter, Anna Lisa (I358)
 
205 Anna Sophia H? gberg
Gender: Female
Birth Date: 15 Jun 1819
Christening Date: 20 Jun 1819 Recorded in: Lidingo, Stockholm, Sweden
Collection: Stadsforsamling; Svenska Kyrkan
Father: Erik HOGBERG
Mother: Anna Cajsa SUNDGREN
Source: FHL Film 77384 Dates: 1770 - 1859

HOGBERG, Maria Catrina Christening
Gender: Female
Birth Date: 21 Jul 1823
Christening Date: 25 Jul 1823 Recorded in: Huddinge, Stockholm, Sweden
Collection: Huddinge; Svenska Kyrkan
Father: Eric Henric HOGBERG
Mother: Anna Cajsa SUNDGREN
Source: FHL Film 77337 Dates: 1774 - 1860 
H?ogberg, Anna Sofia Eriksdotter (I1283)
 
206 Anne ble d?pt St. Hansdag 1736. Ingen faddere er notert ved d?apen. Nilsdatter, Anne (I3300)
 
207 anne ble gift til Ramby. Askildsdatter, Anne (I4099)
 
208 Anne bodde som f?der?adskone hos s?nnen Ole Jacobsen n?ar hun d?de. Olsdatter, Anne (I249)
 
209 Anne d?de sannsynligvis liten Jabobsdatter, Anne (I2678)
 
210 Anne Dortheas faddere var Maria Jacobsd. Schei, Kari Jacobsd. Kogstad, Christoffer Schei, Hans Aamodt og Jens Olsen Kogstad
 
Jensdatter, Anne Dorthea (I46)
 
211 Anne Gurina var "vandf?r" Olsen, Anne Gurina (I1255)
 
212 Anne jobbet som tjenestejente p?a Toshoug i 1750 Eriksdatter, Anne (I180)
 
213 Anne Karoline ble f?dt f?r foreldrene ble gift.

Fadderne ved d?apen var
Dorthea Fjeldstaad, Maren Fjeldstad, Peder Fjeldstad, Gulbrand Jensen Fjeldstad, Mathea P. Fjeldstad.

Oppgiven av faderen, ?gteskap tillyst. 
Andreasdatter, Anne Karoline (I2355)
 
214 Anne Kolbj?rnsdatter drev halve bruk 2 av V?arum til ca 1719, da s?nnen Gulbrand tok over. I 1715 finner man i tingboken en ganske pussig historie fra V?arum, Det fortelles nemlig at enken Anne, hennes s?nn Gulbrand samt svigers?nnen Henrik Kv?rner blir stevnet til tinget av de "betalte" musikanter i bygda, og m?atte betale b?ter fordi de i svigers?nnens bryllup p?a V?arum kort f?r pinse hadde hatt andre spillemenn enn dem. Musikantene (alts?a musikkforpakterne) innfant seg nemlig ved bryluppet og tilb?d seg "at opvarte med musikk" hvortil Gulbrand V?arum svarte at hans mor var svak og vilde ikke ha spill. Men ikke f?r var spillememnnene dratt avg?arde f?r det blev sendt bud efter Lars og Engebret Rolstad som kom og "spilte p?a viol" for den betaling som gjestene vilde gi, og tjente 3 1/2 rdlr (ogs?a omtalt bind I s. 248). Kolbj?rnsdatter, Anne (I1943)
 
215 Anne Kristine kom til Sandum, Gjerdrum. Hun bodde ogs?a en tid p?a ?Annerud, Tveiter. Svendsdatter, Anne Kristine (I2618)
 
216 Anne Maria var enke n?ar hun d?de

Etter Peder Svensens d?d i 1875 satt Anne Maria Engebretsdatter
i uskiftet bo inntil 1889, da hun solgte bruket til dr. FRITZ
THAULOW for 900 kroner. If?lge skj?tet skulle selgeren i sin levetid
ha bruksrett til hage, fj?s, et kammer og et jordstykke samt adgang
til kj?kken, alt til 5-?arlig verdi 400 kroner.
 
Familie F1515
 
217 Anne Maries faddere var Anne Amundsd., Dorthe Olsd., Even Aamodt, Ole Westbye og Willum Olsen.

Anne Marie ble gift med en fra Skei i 1844 
Jacobsdatter, Anne Marie (I237)
 
218 Anne Mathea var enke da hun d?de. Olsdatter, Anne Mathea (I1624)
 
219 Anne Mathea var enke, gammel og syk i 1885. Olsdatter, Anne Mathea (I1624)
 
220 ANne Nilsdatter d?de i 1772 (trolig i barselseng da s?nnen Peder ble f?dt)

Etter skifte hadde boet en nettoverdi p?a 93 riksdaler. 
Nilsdatter, Anne (I3300)
 
221 Anne Randine var f?dt f?r foreldrene giftet seg. Kristiansdatter, Anne Randine (I4506)
 
222 Anne var f?deraadskone i 1840 n?ar hun d?de. Hansdatter, Anne (I178)
 
223 Annes faddere var:
Amund Kogstad og Ingel Henni.

 
Hansdatter, Anne (I178)
 
224 Annes faddere var: Halvor Tr?gsles kone Pauline, Gunbi?r Gundersd. fra Sognedahl, Anders Andersen Sundvolden, Niels Poulsen Tr?gsle, Paul Andersen Svarstad Goutesdatter, Anne (I3593)
 
225 antakelig d?d som barn. Ellingsdatter, R?nnoug (I3734)
 
226 Anton Emmanuel AXELSSON
Sex: M

Event(s):
Christening: 3 Mar 1844
Naverstad, Goteborg Och Bohus, Sweden

Parents:
Father: Axel ANDERSSON
Mother: Helena ANDERSDR 
Axelsson, Anton Emmanuel (I2008)
 
227 Arbetsk. Enkemann Olof Nilsson m pigan Anna Lisa Michaelsdotter, 34 - 30 ?ar,
October 29 og December 31.
C3 p640 1854
 
Familie F109
 
228 Arbetskarlen Johan Larsson, Klokkeren Johan Preutz, hurtr. Maria Olsdotter och pigan Caisa Larsdotter.
 
Lilja, Carl Olsson (I1054)
 
229 Arndt var Sj?mann iflg. F?delsesboken Skee ved Axels f?dsel.
Ved Amalia Natalias f?dsel var Arndt backstugusittare.

januar 1914
12 ARNDT ANDERSSON sj?oman 9/12 55 Bj?alver?od 
Andersson, Arndt (I442)
 
230 ARVIN E KARTERUD Request Information (SS-5)
SSN 042-07-7952 Residence: 06385 Waterford, New London, CT
Born 23 Dec 1916 Last Benefit:
Died May 1988 Issued: CT (Before 1951)

KARTERUD, ARVIN E
Death Date: May 20 1988 Race: White
Death Place: New London, New London, Connecticut Sex: Male
Spouse: LENOR Age: 71 Years
Birth Place: , Connecticut Residence: Waterford, New London, Connecticut
Birth Date: 23 December, 1916 Address: 15 DEERFIELD RD, 06385
Father: KARTERUD Industry: SELF EMP
Occupation: CARPENTER State File #: 11502
(ancestry.com) 
Karterud, Snekker Arvin E. (I2104)
 
231 Askild Anonsen er bruker av S?ndre Holum fra omkring 1673. Men b?ade han og konen Marte er lite kjente.

Marte var Askilds 2. hustru.

Askild hadde halve S?ndre Holum fra omkr 1680. Etter Askilds d?d ble Peder Olsen, gm. Askilds enke, fra 1697 bruker av denne parten.. Etter Peder Olsen (Martes neste ektemann) d?de 1721, ble Anne Askildsdatter og hennes mann Torstein Evensen som overtok Peders part. . 
Anonsen, Askild (I4094)
 
232 Asle Clemetsen var husmand under Vester Bergsund i 1801 Clemetsen, Asle (I2933)
 
233 Attest 10.12.1964 (64) ved. d?ap) Andersen Beckensten, Thomas Hilmar (I4394)
 
234 August Johansen fikk i 1936 skifteskj?te i foreldrenes bo p?a bnr 1 og 23 for kr 8000. Han bodde i Amerika 1921-36. August flyttet til H?vik, B?rum, og solgte 1947 bnr 1 og 23 for kr 17000 til Oslo Distrikts Lokomotivpusserforening, i 1953 forandret til Lokomotivstallbetjentenes forening.
 
Andersen, August (I2132)
 
235 Augustas faddere ved d?ap var Elias Hansson og Hedda Sofia Hansd.

Familien bodde p?a torpen R?aumb? fol. 68 
Olofsdotter, Augusta (I804)
 
236 Av skiftet etter 3 ?ar gammel Ellina i 1780 g?ar det fram at formynder for avd?des fem ?ar gamle s?ster Anne Ellingsdatter var Peder Nilsen Gjesvold. Anne Ellingsdatter var bare
16 ?ar da hun i 1791 ble gift med Gunder Gautesen Sundvollen (18), og da deres s?nn Anders ble d?pt i februar 1793 ble det anf?rt i kirkeboka at mora var d?d. I 1801 bor Anders Gundersen (8) som pleiebarn hos sin mormor Barbro Hallgrimsdatter i Kroksund?deg?arden, mens hans far Gunder Gautesen (28) var (Soldat ved et af de Danske regimenter), og registrert bosatt hos sin s?ster Guri Gautesdatter og hennes mann Nils Paulsen i Tr?ksle ved Sundvollen. 
Ellingsdatter, Anne (I3428)
 
237 Avd?de etterlater 2 s?skend, men eiede intet og har havet underhold av fattigvesenet. Andreasdatter Bruun, Johanne (I3463)
 
238 Axel var barn no 1 iflg. f?delsesboken Skee. Andersson, Axel Hjalmar (I443)
 
239 B?ade Kristen og Mari bodde p?a Semmerud i Frogner da de giftet seg, og de fire barna var f?dt der eller p?a plassen L?kka under Semmerud.

Familien bodde der til de kj?te halve Flaen og flyttet dit i 1935. De bygde det v?aningshuset som fortsatt st?ar der p?a garden, etter tradisjonen bygd i 1852. 
Familie F718
 
240 B?rger var bruker av Nordre Vang 1631-1684 Valgeirsen, B?rger (I4813)
 
241 B?ririld var enkemand n?ar han ble gift med Giertrud. Ingvaldsen, B?rrild (I5669)
 
242 Bakgrunn og yrkeskarriere

Han vokste opp p?a Nedgarden Kogstad (bnr. 1) i Gjerdrum, som yngstes?nnen til Jakob Olsen (1781-1862) og Dorte Hansdatter (1799-1869), men kom til nabobygda Ullensaker som l?rer i 1866. Han var fram til 1906 ansatt ved Kl?fta (Miltangen) skole og arbeidde p?a slutten av yrkeskarrieren ved ?Areppen (1906-15).

Lokalpolitiker

Kogstad hadde mange kommunale verv. Han var blant annet sparebankrevisor i 40 ?ar og forlikskommis?r i 15 ?ar, og i tillegg revisor for overformynderregnskapene. I perioden 1898-1901 var han ordf?rer i Ullensaker, som Tron Jensen Hovinds etterf?lger. Kogstad var den f?rste l?reren som satt i ordf?rerstolen i Ullensaker, der f?rst embetsmennene og seinere de st?rre gardbrukerne hadde dominert lokalpolitikken.

Kogstad kj?pte sj?l gardsbruket ?Annerud (bnr. 4), der han og familien bodde mens han var ordf?rer. B?ade eldstebroren Ole Jakobsen Kogstad (1823-1904), som tok over farsgarden i Gjerdrum, og nev?en Ole Olsen Kogstad (1852-1936) var for ?vrig ordf?rere i Gjerdrum.
Familie
Kogstad-familiens gravminne p?a Ullensaker kirkeg?ard.
Foto: Ivar Sannerud (2007)

Han var f?rst gift med Maren Gurine Ursin fra Sandum i Gjerdrum, men hun d?de alt i 1868, etter at de hadde f?att s?nnen Kristian (1866-?). Kogstad gifta seg opp att med Karen Gulbransdatter Ulverud (1850-1927), og de fikk hele ?atte barn: Olaf (1870-?), Dorthea (1871-1953), Harald (1874-?), Magnhild (1880-?), Sverre (1883-?), Gudrun (1886-?), Hilda Josefine (1888-?) og Ragna (1891-1982). De to ugifte d?trene Dorthea og Ragna er gravlagt ved siden av foreldrene p?a familiegravstedet p?a Ullensaker kirkeg?ard. 
Jacobsen, Hans Jacob (I246)
 
243 Barbro ble d?pt 3. s?ndag i fasten
Faddere: Eli Xstophersdtr, R?nau Ellingsdatter, Marit Andersdatter, Elling Andersen, Helga St?rksdatter 
Gulbrandsdatter, Barbro (I4273)
 
244 Barbro var 67 ?ar og "liv?re-kone" - f?der?adskone p?a Sundvolden. Goutesdatter, Barbro (I598)
 
245 Barnet d?de f?r d?apen ble bekreftet i kriken. Hjemmed?pt av jordmoren mad. Hagen. vitner: Bedstemoderen, Chall. Olsen, Olsen, Gulborg Fernanda (I5865)
 
246 Begge foreldre er f?dt i Sverige. Peterson, Eleonore H. (I4488)
 
247 begravelsesdato ikke oppgitt i kirkeboken. Olsen, Peder (I5928)
 
248 Begravelsesdato og d?ds?arsak er ikke oppgitt i kirkeboka Pedersdatter, Margit (I4456)
 
249 Begravelsesdato og d?ds?arsak er ikke oppgitti kirkeboken. Herbrandsen, Lars (I4454)
 
250 Begravelsesdato og sted ikke oppgitt. Christophersen Dahl, Hans Laurits (I315)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 42» Neste»